• Sociaal doel

Lions De Panne Westkust : Sociaal doel

De Lions De Panne Westkust zetten zich al decennia in voor het project HAVENZATE, waarmee de club over de jaren heen een hechte en persoonlijke band mee heeft opgebouwd.

Jaarlijks organiseren wij daartoe het Paasconcert, dat reeds sedert 25 jaar jaarlijks door gaat op paasmaandag.  

Verder organiseert de club jaarlijks een wijndegustatie (Ontkurkt); dit evenement gaat dit jaar door op zaterdag 19 oktober in Peugeot Garage PEETERS in Veurne.

Dit golfevent wensen wij te koppelen aan een sociaal doel verbonden met de golfsport, zijnde de PARAGOLFER. Dit voertuig stelt mensen met een lichamelijke handicap in staat alsnog van de golfsport te genieten. Bovendien wordt de PARAGOLFER ingezet in een project voor revalidatie van patiënten na een operatie, ongeval, e.d., dit in samenwerking met het AZ Sint Agustinus in Veurne en het Koningin Elisabeth Instituut in Oostduinkerke.

Lionsclub De Panne - Westkust heeft het voortouw genomen om het project rond de PARAGOLFER te steunen en kreeg hierbij ook de medewerking van diverse andere service clubs uit onze regio.

 

Organisatie : vzw Sociale Kas Lions De Panne Westkust